Atık Su Arıtma

Biz Sizi Arayalım!


    Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi çeşitli üretim prosesleri sonucunda oluşan atıksuların arıtılması amacı ile kurmuş olduğumuz endüstriyel atıksu arıtma sistemlerimiz atıksu karakterizasyonuna göre farklılık göstermektedir.

    Üretim ve sanayi tesislerinin, üretim aşamalarında gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda oluşacak atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları içerisinde arıtması gerekmektedir.
    Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atıksuyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir. AQUA Su Arıtma Sistemleri, sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular ile ilgili olarak laboratuar şartlarında arıtılabilirlik testleri uygulamaktadır ve laboratuar ortamında yapılan çalışmaların sonucuna göre en uygun arıtma prosesini dizayn etmektedir.

    Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri betonarme, paket (ST 37 sac) veya CTP malzemeden imal edilebilmektedir. Uygulama Alanları Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri aşağıda verilen üretim tesislerinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilmektedir.